Visie

Adviesbureau "De Stemvork" wil een structurele en inspirerende bijdrage leveren aan de kwaliteit van communicatie op alle niveaus in en vanuit de protestants christelijke kerken.

Missie

Dit wil zij realiseren door:

- christenen in het algemeen, en in het bijzonder hen, die een taak hebben of krijgen binnen een protestants christelijke gemeente, helpen zich verder te ontwikkelen in luisteren, spreken en samenwerken.

En meer concreet door het bieden van:

- voorlichtingsavonden over communicatie / stemcoaching voor betrokken groepen, zoals kerkenraden, leidinggevenden (club/kring e.d.) in de gemeente, gemeenteavonden;

- persoonlijke begeleiding bij vraagstukken rond het eigen functioneren in het totale leven, en de ontwikkelingsbehoefte daarin;

- begeleiding op maat voor groepen die behoefte hebben aan verbetering in onderlinge samenwerking / communicatie;

- persoonlijke begeleiding bij vraagstukken rond leiderschap en communicatie;

- praktijkgerichte "Ontwikkel~Ontmoetingen©", waarbij de eigen stem en persoonlijkheid een centrale rol heeft in het leerproces.