Stemcoaching is een nieuwe en verfrissende manier van adviseren/ begeleiden, waarbij de stem en persoonlijkheid (van uzelf maar zeker ook die van de stemcoach!) in combinatie met elkaar worden ingezet.

Altijd weer doeltreffend. Zonder omwegen en snel doordringend tot de essentie van de (oor)zaak.

Want de stem spreekt altijd de taal van het hart, vrij of nog gevangen in onze beheersing. Aspecten van stemcoaching die aan de orde komen bij de verschillende vormen van begeleiding bij "De Stemvork":

Een stemcoach heeft aanvullend op de vaardigheden bij een 'gewone' coach, specifieke (ervarings-)deskundigheid opgebouwd in:

- het (laten) stromen van de adem, herkennen en transformeren van storingen hierin
- spanning en ontspanning van het lichaam
- de verbindingen tussen de mens en zijn (innerlijke en uiterlijke) stem
- de werking van eigen en andermans stem
- het -van binnenuit- kunnen luisteren
- de verfrissende kracht van stemgebruik, muziek, zang en ritme

Gekoppeld aan de aspecten van stemcoaching heeft "De Stemvork" een breed scala aan oefeningen, methodieken ter beschikking en verder ontwikkeld.

Daarnaast heeft "De Stemvork" een specifieke modulaire training ontwikkeld, Ontwikkel~Ontmoeting©, die in zijn geheel alle aspecten van stemcoaching omvat.