Voor medechristenen die te maken hebben gekregen met (de gevolgen van) een herseninfarct (CVA), verzorgt Gertjan Budding van "De Stemvork" advies- en begeleidingstrajecten.

Bij deze doelgroep betreft het niet alleen de getroffenen, maar ook de naaste familie van hem of haar. U kunt niet alleen rekenen op een luisterend oor en begrip, maar natuurlijk ook concrete adviezen en adequate begeleiding.

Van wezenlijke betekenis hierbij is dat Gertjan Budding zelf de nodige ervaring heeft in het proces van herstel en leren omgaan met beperkingen en aanboren van nieuwe mogelijkheden. Met vallen en opstaan. En weer doorgaan. Inmiddels als zelfstandig ondernemer en eigenaar van "De Stemvork" en zeer gemotiveerd om ook U verder te helpen.

In een op uw persoon afgestemd traject van (h)erkenning kan door middel van stemcoaching gewerkt worden aan acceptatie, hervinden en zoveel mogelijk behoud van eigen persoonlijkheid en identiteit.

Begeleiding kan zowel tijdens het proces van revalideren als erna opgestart worden. Qua inhoud, frequentie en locatie wordt volledig afgestemd op uw behoefte en mogelijkheden. De ervaring heeft geleerd: hoe eerder u zich aanmeldt, hoe beter het resultaat.

Voelt u zich vooral vrij om voor meer informatie en al uw vragen even te (laten) mailen naar info@destemvork.nl