"We wensen allemaal dat onze boodschap de ander(en) maximaal bereikt ...ongeacht de plaats, op welk moment en onder welke omstandigheden."

Een baby van slechts een enkele dag oud is al uitstekend in staat tot goed communiceren. Verbaal en non-verbaal.. En U?

Goed communiceren is zoveel meer dan informatie uitwisselen of kennis overdragen.

Het begint met goed luisteren naar uzelf en de ander. Contact hebben. Verbinding. Met uzelf en de ander. Om vervolgens uzelf en uw eigen stem optimaal in te zetten bij het overbrengen, betekenis geven aan uw informatie.

"De Stemvork" biedt u professionele begeleiding door middel van stemcoaching om uzelf verder te ontwikkelen in goede communicatie. Verbaal en non-verbaal.

Deze specifieke begeleiding is vooral bedoeld voor mensen die met hun stem professioneel werkzaam zijn (of hiervoor opgeleid worden), zoals bijvoorbeeld:

Voorganger Leerkracht Leidinggevende
Vertegenwoordiger
 

Deze vorm van begeleiding kan bij "De Stemvork" zowel individueel als in groepsverband. Groepsgrootte maximaal 4 personen, zodat voldoende aandacht voor elke deelnemer gewaarborgd is. Programma en inhoud worden per persoon of groep afgestemd op behoefte, zodat maatwerk ontstaat.

Neem voor een vrijblijvend informatief gesprek contact met Gertjan Budding, 06 20628623 of mail even naar info@destemvork.nl en ontdek wat "De Stemvork" voor u en uw stem betekenen kan.