Voor medechristenen die te maken hebben gekregen met (de gevolgen van) een burn-out verzorgt Gertjan Budding van "De Stemvork" advies- en begeleidingstrajecten.

Ook bij deze doelgroep, gaat het niet alleen om de getroffene, maar zeker ook de naaste familie van hem of haar. U kunt niet alleen rekenen op een luisterend oor, maar natuurlijk ook op concrete adviezen en adequate begeleiding.

Van wezenlijke betekenis hierbij is dat Gertjan Budding zelf de nodige ervaring heeft in een proces van herstel en leren accepteren van en omgaan met beperkingen. En aanboren van nieuwe mogelijkheden. Met vallen en opstaan. En langzaam aan weer doorgaan.

In een op uw persoon afgestemd traject van (h)erkenning kan door middel van stemcoaching gewerkt worden aan acceptatie, hervinden van eigen identiteit en kracht.

Qua inhoud, frequentie en locatie wordt volledig afgestemd op uw behoefte en mogelijkheden. De ervaring heeft geleerd: hoe eerder u zich aanmeldt, hoe beter het resultaat.

Voelt u zich vooral vrij om voor meer informatie en al uw vragen even te mailen naar info@destemvork.nl